Optymalizacja strony WWW - reklama blog

Użyteczność strony internetowej
W ostatnim odcinku naszego blogowego cyklu poświęconego optymalizacji stron internetowych wspomniałem o zasadzie niezbyt długich tekstów stosowanej aby nie odstraszyć użytkownika strony www.

Jest to o tyle istotne, że prawdopodobieństwo, że użytkownik wróci na naszą stronę jest praktycznie zerowe. Pojawia się więc pytanie czy da się obiektywnie wyjaśnić zachowania użytkowników i dopasować do tego plan optymalizacji tworzony przez agencję reklamową Ruckon?

Z pomocą przychodzi matematyka, a konkretnie funkcja Weibulla co potwierdził w 2011 roku zespół badawczy Microsoft kierowany przez Liu Chao na podstawie danych z ponad 200 tys. stron www odwiedzonych przez minimum 10 tys. użytkowników.

Zastanawiasz się pewnie „Czym do diabła jest funkcja Weibulla!?”. W przypadku procesu takiego jak tworzenie stron internetowych funkcja ta pozwala agencji reklamowej Ruckon przewidzieć czas w którym strona www będzie spełniać swoje zadanie w taki sposób aby użytkownicy jej nie opuścili. Funkcja ta posiada odmianę pozytywną i negatywną jednak naukowcy ustalili, że w przypadku 99% stron internetowych dominująca jest ta druga. Wynika to z faktu, że większość stron internetowych to strony śmieci, których zawartość jest nieprzydatna lub nieaktualna. Użytkownicy przyzwyczajeni są więc do dokonywania szybkiej selekcji i odrzucania niepotrzebnych informacji, aby uniknąć marnowania czasu.

Krytyczne dla decyzji użytkowników do pozostania lub opuszczenia strony www jest pierwsze 10 sekund. Jeśli strona przeżyje ten pierwszy 10-sekundowy okres, użytkownik zacznie się relaksować i przeglądać stronę ze zrozumieniem. Jednakże cały czas bardzo prawdopodobne jest to, że nas opuści. Dopiero po około 30 sekundach szansa opuszczenia naszej strony maleje, a rośnie szansa pozostania na 2 minuty albo i dłużej co w przypadku Internetu jest praktycznie wiecznością i szansą na pełne przekazanie użytkownikowi (czyli potencjalnemu klientowi) swojego komunikatu i wartości swojej firmy.
Agencja reklamowa Ruckon tworzy strony internetowe, które zatrzymają użytkowników na dłużej.